0 212 217 9535 - 36 - 38 (PBX)  Whatsapp 0 543 952 0563 ACİL  0 552 217 9535

Taş Hastalıkları

Böbrek taşı erkeklerde kadınlara oranla en az üç kat daha yaygın olarak görülmektedir.

Üriner sistem taş hastalığı, üriner sistemi etkileyen patolojik bir durumdur. Böbrek taşları olağan koşullarda idrarda çözünmüş maddelerin çökelerek sert birikinti parçacıkları oluşturmasıyla ortaya çıkar. Taşın oluşma nedeni idrar yoğunluğunun artması ya da çözünmüş maddelerin idrarda aşırı miktarda bulunmasıdır.

Sebebi bugün bile tam olarak aydınlatılamamıştır. Taş hastalığı tek bir nedenle değil, çok sayıda, karmaşık ve birbiriyle ilişkili bir çok faktörün beraberce meydana getirdiği olaylar sonucunda oluşmaktadır. Böbrek taşları sayılarına, bulundukları yerlere ve kimyasal yapılarına göre sınıflandırılmaktadır.

Böbrek taşı erkeklerde kadınlara oranla en az üç kat daha yaygın olarak görülmektedir. Yetişkin erkeklerde ömür boyu taş oluşma riski yüzde 20 civarındadır. Bu oran bayanlarda yüzde 5 ile 10 arasındadır. Taş hastalarında tekrarlama oranı ilk taş oluşumundan itibaren 5 yıllık bir süre içinde yüzde 50den yüksek olarak rapor edilmiştir. . Taş oluşumunda beslenme ve genetik faktörlerin de rolü vardır.

BELİRTİLERİ

Ağrı, kanlı idrar yapma, ateş, bulantı ve kusma taş hastalığının belirtileri arasında sayılabilir.

Taş hastalıklarına bağlı komplikasyonlar: Böbrek havuzu ve çanaklarda genişleme (hidronefroz) ile böbrek iltihabı (piyelonefrit) başlıcalarıdır.

erotik shopcinsel dünya