KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ, İŞLENMESİ VE KORUNMASINA YÖNELİK BİLGİLENDİRME

Akdeniz Sağlık Turizm Den.Hiz San. Ve Tic. A.Ş. (Özel İstanbul Tıp Merkezi) olarak kişisel verilerinizin güvenliğine önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, yalnızca aşağıda açıklanan amaç ve kapsam dahilinde ve ilgili diğer sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. İşlenen Kişisel Veriler;

Özel İstanbul Tıp Merkezi’ne iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile hizmet akdiniz ile ilgili her türlü kişisel verilerinizi kapsamakta olup Özel İstanbul Tıp Merkezi tarafından 2. Maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmekte ve 3. Maddede belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları;

Özel nitelikli kişisel verileriniz başvurduğunuz pozisyon ile ilgili departmanda boşluk olması durumunda tarafınıza geri dönülmesi amacıyla datalarımızda saklanmaktadır.

3. Kişisel Verilerin Aktarımı;

Kişisel verileriniz yetkilendirilmiş IKY Uzmanlarımız tarafından görülebilecektir

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi;

Kişisel verileriniz; 2. Bölüm’de belirtilen amaçlarla;Özel İstanbul Tıp Merkezi bünyesinde yer alan sağlık kuruluşlarına gelişiniz esnasında ve/veya öncesinde ve/veya sonrasında; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, telefon, sms, mms vb. telekomünikasyon iletişim vasıtalarıyla, toplanmakta ve fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır.

Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu md. 7/f.1.’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.,

5. Veri Güvenliği;

Özel İstanbul Tıp Merkezi, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır.

“KVK Kanunu” KAPSAMINDA VERİ PAYLAŞIMINI ONAYLIYOR İSENİZ CV DOLDURMANIZA SİSTEM MÜSAADE EDECEKTİR.