0 212 217 9535 - 36 - 38 (PBX)  Whatsapp 0 543 952 0563 ACİL  0 552 217 9535

Kardiyolojik Check-up

  • Muayene (kardiyoloji)
  • Kardiyovasküler stres test-eforlu EKG-
  • Transtorasik ekokardiyografi(EKO)
  • Akciğer grafisi
  • Elektrokardiyogram (EKG trase çekimi)

  • Total Kolesterol
  • Trigliserit
  • HDL-kolesterol
  • LDL kolesterol
  • Açlık Kan Şekeri
erotik shopcinsel dünya