0 212 217 9535 - 36 - 38 (PBX)  Whatsapp 0 543 952 0563 ACİL  0 552 217 9535

Kanser Tarama Check Up (Erkekler İçin)

 • Üroloji Muayenesi
 • Dahiliye Muayenesi

 • Akciğer grafisi
 • Tüm Abdomen Ultrasonu
 • Tiroid Ultrasonu
 • Waters(Sinüs) grafisi
 • Elektrokardiyogram (12 derivasyonlu EKG trase çekimi)

 • Sedimantasyon
 • Açlık Kan Şekeri
 • Tokluk kan Şekeri
 • Kolesterol Paket (Total Kolesterol,HDL-kolesterol,LDL kolesterol,Trigliserit)
 • Aspartat Aminotransaminaz
 • Alanin Aminotransferaz
 • Alkalen fosfataz (ALP)
 • Gamma glutamil transferaz (GGT)
 • LDH -Laktat dehidrogenaz (LD)
 • Ürik asit
 • Üre nitrojeni,kan (BUN)
 • Kalsiyum
 • TSH
 • Serbest T4
 • Serbest T3
 • Total T3 (TT3)
 • Total T4 (TT4)

 • Anti HIV
 • HCV
 • HBsAg

 • Karsinoembriyojenik antijen (CEA)
 • Alfa- feto protein (AFP)
 • CA-19-9

 • Gaitada amip-giardia antijeni aranması
 • Gaitada gizli kan aranması
 • Tam idrar tetkiki (TİT)

erotik shopcinsel dünya