0 212 217 9535 - 36 - 38 (PBX)  Whatsapp 0 543 952 0563 ACİL  0 552 217 9535

Kanser Tarama Check Up (Bayanlar İçin)

 • Kadın Doğum Muayenesi
 • Dahiliye Muayenesi

 • Akciğer grafisi P.A. (tek yön)
 • Tüm Abdomen US
 • Tiroid US
 • Mammografi
 • Waters(Sinüs) grafisi
 • Meme Ultrasonu
 • Elektrokardiyogram (12 derivasyonlu EKG trase çekimi)

 • Açlık Kan Şekeri
 • Sedimantasyon
 • Alkalen fosfataz (ALP)
 • Kolesterol, serum, total
 • LDL kolesterol
 • HDL-kolesterol
 • Trigliserit
 • Aspartat aminotransaminaz (AST,SGOT)
 • Alanin aminotransferaz (ALT) (SGPT)
 • LDH -Laktat dehidrogenaz (LD)
 • Gamma glutamil transferaz (GGT)
 • Üre nitrojeni(BUN)
 • Ürik asit
 • Albümin
 • Potasyum
 • Kalsiyum
 • Fosfor
 • TSH
 • Total T4 (TT4)
 • Serbest T4
 • Total T3 (TT3)
 • Serbest T3

 • Anti HIV
 • HCV
 • HBsAg

 • Alfa- feto protein (AFP)
 • Beta-HCG
 • Karsinoembriyojenik antijen (CEA)
 • CA-15-3
 • CA-125
 • CA-19-9
 • Smear Patalojisi(PAP Smear)

 • Gaitada gizli kan aranması
 • Gaitada amip-giardia antijeni aranması
 • İdrar tahlili

erotik shopcinsel dünya