İnsan Kaynakları Politikamız

ik itm

*İstanbul Tıp Merkezi’nin misyonunu ve vizyonunu benimseyecek

*Şirket kültürüne uyumlu

*Takım ruhuna önem veren

*Empati duygusu gelişmiş

*Sorumluluk bilinci yüksek

profesyonel kişilerle birlikte olmak…

İŞE ALMA VE YERLEŞTİRME SÜRECİ

Adayların işe alınma sürecinde;

*Adayın kendini ve işini geliştirme potansiyelleri,

*İşin gerektirdiği yetkinliklere sahip olup olmadıkları,

*Bilgi,deneyim ve becerileri,

*Eğitim durumları,

*Uygulanan mülakat teknikleri sonrasındaki başarı çizelgeleri…

göz önüne alınarak tercih yapılmaktadır.

PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİ

*Bireysel başarı analiz yöntemi uygulanarak,personellerin kurum içersinde kariyer kazanmalarına yönelik

Ve

*İş güvencesi oluşturma çalışmaları

önceliklidir…

İDARE MÜDÜRÜ NİL DUGALI