0 212 217 9535 - 36 - 38 (PBX)  Whatsapp 0 543 952 0563 ACİL  0 552 217 9535

Hipertiroidi

Kadınlarda görülme sıklığı, erkeklere oranla on kat fazladır.

GENEL BELİRTİLER :

Hasta huzursuz hiperkinektidir. İştah artmasına rağmen kilo kaybı vardır. Bakışlar canlıdır ve ağır vakalarda tüm vücudun titrediği uzaktan fark edilir. Uykusuzluk, aşırı terleme ve sıcağa tahammülsüzlük vardır.

DİĞER BELİRTİLER

 1. Deri, saç ve tırnaklar: deri ince, nemli, sıcak ve yumşaktır. Saçlar incelmiş ve kolay dökülür. Tırnakların tırnak yatağından erken ayrılması nedeniyle kirli tırnaklar görülür.
 2. Gastrointestinal Sistem: Kilo kaybının artmış iştahla birlikte olması oldukça tipiktir. İshal olabilir.
 3. Solunum Sistemi: Metebolizmanın artması nedeniyle, oksijen tüketimi de artmıştır ve efor dispnesi görülebilir.
 4. Kardiyovasküler Sistem: Sinüzal taşikardi ve sıçrayıcı nabız tipiktir. Hasta çarpıntıdan şikayet eder. S3 ve sistolik ejeksiyon üfürümü duyulabilir. Orta yaş üstünde sıklıkla atrial fibrilasyon ortaya çıkar.
 5. Gonad fonksiyonlar: Erkeklerde libido(CİNSEL İSTEK) azalması ve impotans ortaya çıkması oldukça sıktır. Kadınlarda oligomenore /amenore(ADET BOZUKLUKLARI) sıktır. Ffertilite azalmakla birlikte tümüyle ortadan kalkmaz.
 6. Nöromüsküler Sistem: Kas güçsüzlüğü ve çabuk yorulma görülür. Proksimal kaslarda daha belirgindir. Tendon REFLEKSLERİNİ canlandırır. Ellerde tiremor(TİTREME) görülür. Hiperaktivite ,anksiyete ve bazen de DEPRESYON tabloya hakim olur.
 7. Diğer İmmünolojik Hastalıklar: Hipertiroidinin nedeni Basedow Graves ise, diğer otoimmün hastalıklarında sıklıkla birarada bulunabileceği gibi akılda tutulmalıdır.Bunlar arasında; vitiligo, miyashtenia gravis, Sjögren sendromu, pernisiyöz anemi,Addison hastalığı, Tip I DM (ŞEKER HAST.) ve SLE sayılabilir.
 8. Göz Bulguları: Tüm hipertiroidi vakalarında canlı bakış,palpebra aralığının artması,üst göz kapağının asılı durması görülebilir. Bunlar sempatik aktivitenin artışına bağlıdır. Basedow Graves bu bulgulara ek olarak, infiltratif oftalmopatiye bağlı bulgularda ortaya çıkabilir.Egzofltalmi genellikle iki taraflıdır. Retroorbital dokularda, aminoglikanların,lenfosit ve plazmositlerin, su ve yağın toplanması bu duruma yol açar. Ekstra oküler kaslarda kalınlaşmanın görülmesi Graves oftalmopatisi tanısı koymaya yardım eder.Ağır durumlarda şaşılık ortaya çıkar. Üst göz kapağında retraksiyon olduğu için göz kapağı ile kornea arasında sklera ortaya çıkar.
 9. Pretibial Miksödem: Genellikle tibia (ALT BACAK KEMİĞİ) üzerinde sınırları oldukça belirgin bir şişlik HALİNDE Kendini gösterir. Ayak sırtına doğru yayılabilir. Kırmızı-mor arası bir renktedir. Deri portakal kabuğu gibi pürtüklü bir hal almıştır.
 10. Tiroid Akropaçisi: Parmaklarda çomaklaşmadır. Radyolojik olarak falanks ve metekarplarda periost kalınlaşması ve subperiostal yeni kemik oluşumu dikkati çeker.
 11. Laboratuvar Bulguları: Serum T3,T4 düzeyleri yüksektir.Tiroid sintigramında diffüz tutulma görülür. Tiroidin 24 saatlik iyot uptake’i artmıştır. Total kolesterol düşük olma eğilimindedir.
 12. Basedow Graves hastalığı otoimmün bir hastalıktır. Bu nedenle hastalığın seyri dalgalanmalar gösterir. Spontan remisyon oranı yaklaşık @ civarındadır. OftalmoPATİNİN seyri tiroid hastalığından bağımsızdır.Tirotoksikoz tedavi edildiği durumda BİLE OFTALMOPATİNİN DEVAM ETTİĞİ GÖRÜLÜR.

TEDAVİ:

Hipertiroidi tedavisinde üç seçenek vardır. Bunlar;

 • medikal tedavi
 • cerrahi tedavi
 • radyoaktif iyot tedavisidir.

Her yöntemin kendine özgü sakıncaları ve üstünlükleri vardır.

erotik shopcinsel dünya