0 212 217 9535 - 36 - 38 (PBX)  Whatsapp 0 543 952 0563 ACİL  0 552 217 9535

Epilepsi

Bilinç kaybı ve konvülsiyonlarla karakterize olan bir hastalıktır. Dünyada 40 milyon vaka bulunduğu tahmin edilmektedir. Doğum öncesi bakım ; güvenli doğum, beyin yaralanmalarının azaltılması, enfeksiyon hastalıklarının kontrolü ile önlenebilmektedir. Etkili tedavi olmakla birlikte birçok ülkede epilepsi hastaları tedavi edilememektedir.

Ayrıca şiddet, savaş ya da afetlerden kaynaklanan psikososyal sorunlar nedeniyle sosyal problemlerin belirgin şekilde yükselmesiyle ruhsal bozukluklarda artış olacak ve sözü edilen yük çok daha büyük boyutlara ulaşacaktır. Dolayısıyla toplumda ruh sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesinin, ruhsal bozukluklarının önlenmesinin ve acil müdahalelerin yapılmasının önemini göstermektedir.

Doğum öncesinde ve sonrasındaki beslenme bozuklukları, enfeksiyon hastalıkları ve travmaların çok fazla olduğu, bebeğe / çocuğa bakımın yeterli olmadığı ortamlarda zeka geriliği, epilepsi, davranış ve duygusal bozuklukların daha yüksek oranda görüldüğü bilinmektedir. Bu noktada doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası bakımın iyi olması, toplumun sunulan hizmetlerden en iyi şekilde yararlanması ve ailelerin çocuk yetiştirme yöntemleri konusunda bilgili olmaları gerekmektedir.

erotik shopcinsel dünya