0 212 217 9535 - 36 - 38 (PBX)  Whatsapp 0 543 952 0563 ACİL  0 552 217 9535

Bayanlara Özel Check Up

 • K.B.B Uzman Muayenesi
 • Dahiliye Uzman Muayenesi
 • Kadın Doğum Uzman Muayenesi
 • Kardiyoloji Uzman Muayenesi
 • Diş hekimi muayenesi

 • Akciğer Grafisi
 • Elektrokardiyogram (EKG trase çekimi)
 • Tiroid Ultrasonu
 • Tüm Abdomen Ultrasonu
 • Meme Ultrasonu

 • Hemogram(Tam Kan Sayımı 18 Parametre)
 • Sedimantasyon
 • Açlık Kan Şekeri
 • Tokluk Kan Şekeri
 • Total Kolesterol
 • Trigliserit
 • HDL-kolesterol
 • LDL kolesterol
 • VLDL kolesterol
 • Aspartat aminotransaminaz (AST)
 • Alanin aminotransferaz (ALT)
 • Laktat dehidrogenaz (LDH)
 • Üre nitrojeni(BUN)
 • Kreatinin
 • TSH
 • Total T3 (TT3)
 • Total T4 (TT4)
 • ASO
 • CRP
 • Romatoid faktör (RF)
 • Kan grubu
 • Kalsiyum
 • Alkalen fosfataz (ALP)
 • Total Protein
 • Albümin

 • HBsAg
 • HCV
 • Anti HIV
 • VDRL
 • Tam idrar tetkiki (TİT)
 • Gaitada gizli kan aranması
 • Smear Patalojisi (PAP smear)
erotik shopcinsel dünya