DOMUZ GRİBİNDEN KORUNMA YOLLARI

DOMUZ GRİBİ VE KORUNMA YOLLARI

İnsan ve domuzları en sık enfekte eden domuz gribi virüsu influenza AH1N1’dir.
•Domuzlar arasında bulaşan diğer influenza A virüsleri: H1N2, H3N2 ve H3N1.
•Domuz solunum yolu farklı türleri (insan, kuş vd) enfekte eden influenza virüsleri için reseptörlere sahiptir.
•Domuzlar, memeli ve kuş grip virüslerinin kalıtsal madde alışverişlerinin yapıldığı bir ‘gen karışım kabı’ olarak kabul edilmektedir.
Dünya genelinde sağlık yetkililerini alarma geçiren domuz gribi, bir solunum hastalığı. Virüs insanlara domuzlardan solunum yoluyla bulaşıyor. WHO'ya göre domuz yiyerek virüs kapma olasılığı bulunmuyor.

Domuz gribi domuzdan insana ve insandan insana bulaşabiliyor. İnsandan insana, hapşırık, öksürük ve hatta ele tokalaşma yoluyla bulaşabilen domuz gribine karşı doğal bağışıklığımız bulunmuyor.

Bilgisayar klavyesi gibi virüslü bir yerle temas ettikten sonra burna ve ağıza dokunulması da hastalığın yayılmasına neden olabiliyor.

Hastalığa A tipi H1N1 adlı virüs yol açmaktadır.

Burundan pamuk ucuna alınan sürüntünün incelenmesi ile ön tanı konulabiliyor.

VİRÜS NASIL BULAŞIYOR?

Hastalığı taşıyan kişinin ağızdan çıkan sekresyonlarıyla bulaşma oluyor.

Kişinin hapşırması öksürmesi ve hatta konuşması esnasında ağzından çıkan damlacıkların havada asılı kalması ile bu esnada yoldan geçip bu dablacıkları solunum yoluyla bir başka sağlam kişinin alması ile bulaşma oluyor.
Bulaşma riski hasta kişiyle yakın temas ve aynı ortamı paylaşmaile artıyor

Hastalığa yakalanan kişinin bir başka sağlıklı kişiye hastalığı bulaştırma süresi ,hastalıpğa yakalanmadan 1 gün önce başlayıp 7 gün sonrasına kadar bulaştırıcılık riski sürüyor

RİSK GRUPLARI- KORUNMA YOLLARI

•Gebe kadınlar
•65 yaş ve üstü
•5 yaşın altındaki çocuklar(özellikle 2 yaşından küçük olanlar)
•Herhangi bir yaşta aşağıdaki altta ayaktan hastalığı olanlar
•Kronik bronko-pulmoner hastalık
•Kronik kardiyopulmoner hastalık(hipertansiyon hariç)
•Kronik nörolojik hastalıklar
•İmmün suprese hastalar
•Hemotolojik hastalar
•Kronik karaciğer ve böbrek hastaları(GFR<30 ml/dk.)
•Metabolik bozukluklar(Özellikle Diabetes mellitus)
•Morbit obezite
•Pandemik (H1N1) 2009 influenza virüsle enfekte hastaların bakımını yapan hastanelerdeki sağlık personeli

KORUNMA

•Öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burun bir mendil ile kapatılır. Mendil kullandıktan sonra çöp sepetine atılır.
•Öksürdükten ve hapşırdıktan sonra eller bol sabun ve suyla yıkanır. Alkol içeren el yıkama antiseptikleri de kullanılabilir
•Kirli ellerle gözlere, burna ve ağıza dokunulmaz.
•Gribe/domuz gribine yakalananlar, belirtilerin başlamasından 7 gün sonrasına ya da belirtilerin tamamen geçmesinden bir gün sonrasına kadar evde istirahat etmelidir
Genel olarak kişisel temizlik önlemlerinin alınması, kalabalık ve havasız ortamlardan mümkün olduğunca kaçınılması, zorunlu haller dışında salgının yaşandığı bölgelere olan seyahatlerin ertelenmesinde fayda vardır.

EN ETKİLİ ÖNLEM: AŞILANMA

Bugüne değin yapılan mevsimsel grip aşılarından yanetki bakımından bir fark yoktur.

•Squalen içeren adjuvanlarla ilgili olarak yapılan 70 den fazla klinik çalışmada güvenlikle ilgili herhangi bir belirgin artış/sorun bildirilmemiştir.
•Mevsimsel influenza aşısı olan Fluad isimli aşı 1997 yılından beri 40 milyondan fazla dozda yapılmıştır.
•MF 59 un yani squalenin güvenlik verileri 20 milyondan fazla insanda yapılan uygulamaları içeriyor.
Grip aşısı yapılmakla GB(Guillain Barre) sendromu gelişme riski 1 milyonda 1’den az iken;
•İnfluenza hastalığının kendisini geçirirken GB sendromu olma olasılığı ise 1 milyonda 40’dan fazladır !

Toplumda domuz gribi aşısı hakkında yoğun komplo teorileri toplum sağlığını tehdit eder bir duruma gelmiştir.

Hastalanırsam ne yapmalıyım?

Çocuklarda acil tıbbi yardım gerektiren durumlar
•Hızlı nefes alma ya da solunum güçlüğü
•Mavimsi cilt rengi /morarma
•Yeterince sıvı alamama
•Uyanamama ya da uyaranlara cevap verememe
•Huzursuzluk
•Grip benzeri semptomlara ek olarak ateş ve şiddetli öksürük
•Döküntü
Yetişkinlerde acil tıbbi yardım gerektiren durumlar
•Solunum güçlüğü veya nefes darlığı
•Göğüs ya da karın içinde ağrı veya basınç hissi
•Ani baş dönmesi
•Konfüzyon
•Şiddetli bulantı ve kusma